Tartu tundjate mälumäng

Tartu tundjate mälumängTartu linna päeva raames kutsub Tartu Linnamuuseum Tartu ajaloo huvilisi ja muidu ärksaid ja teadmishimulisi osalema suurel Tartu mälumängul, et selgitada välja parimad Tartu tundjad!

Mälumäng on mõeldud kuni 4-liikmelistele võistkondadele. Esitatakse 50 küsimust, mis on seotud nii Tartu ajaoo kui tänapäevaga, seega tuleb kasuks, kui võistkond on vanuseliselt mitmekesine.
Küsimused koostavad Tartu Linnamuuseumi töötajad ning mitmed tuntud (teadlased, kultuuritegelased jne) tartlased.

PTT-de (loe: parimate Tartu tundjate) väljaselgitamine võtab linna päeval linnamuuseumis aega kaks tundi.

Auhinnad Tartu linnalt, Vanemuise teatrilt ja Tagurpidi Majalt jt.

NB! Vajalik on eelregistreerimine.
Selleks andke oma võistkonnast teada e-posti aadressil ants.siim@katarina.ee. Samas e-kirjas soovime juba teada ka võistkonna nime. Registreerimine kestab 27. juunini või seni, kuni kohti jätkub.

Ja veel – mälumängu ajal on avatud on sajanditaguseid maitseid pakkuv kohvik!