Järelvaadatav: Ooperisümbioos: Lennart Peep – „Madame Butterfly”

Musta Kasti töökas kollektiiv ja ooperisolistid moodustasid Tartu linna päev 2018 raames ja tarvis loomingulise löögirühma ja tõid publikuni eksperimentaalse versiooni Giacomo Puccini kuulsast ooperist „Madame Butterfly”.

Puccini traagiline „Madame Butterfly” võlub teadagi tugevate tunnete ning valu täis muusikaga. 29. juunil 2018 sooviti ooper vaatajate-kuulajateni tuua mitte päris sellises vormis nagu teadlik muusikasõber seda ehk lavadel nägema harjunud on. Tartu linna päeva eksperimendi – ooperisümbioosi¹ – korras lahendati „Madame Butterfly” seebiooperlikus vormis ja tihendati ooperi kolm vaatust neljakümnesse minutisse. Samas ei puudunud ses lühivormis tõsisem noot. Seega oli tegu äärmiselt tõsise väljakutsega nii dramaturgilises kui muusikalises plaanis.

Musta Kasti ja ooperisolistide koostööst sündinud „Madame Butterfly” etendus Musta Kasti kodusaalis Genialistide Klubis.

Osades: sopran Maria Listra, tenor Rasmus Kull (Teater Vanemuine), Kaija M. Kalvet (Must Kast), Mihkel Kallaste (Must Kast)

Autor ja lavastaja: Lennart Peep (Must Kast)
Kunstiline teostus: Krista Kattel-Jalak (Tartu Kõrgem Kunstikool)
Ooperisümbioosi salvestas: Postimees (Aitäh!)


¹ Ooperisümbioos. Tartu linna päev 2016 raames loodud muusikaline termin – ooperisolistide jt klassikalise muusika viljelejate ning mitteooperilauljast interpreetide ühine kontsert või etteaste, mille käigus laenatakse üksteisele repertuaari ehk lahkutakse mugavustsoonist ja ehmatatakse varasemat kuulamiskogemust. Kontserdi jooksul ei suhtuta surmtõsiselt ega ülearu pühalikult ei ilma, inimestesse ega endasse. Võimalik publik hõlmab nii žanripuritaane kui veendunud ooperisõpru, kindlasti ka ooperi suhtes seisukohatuid.